• E-UŞAK BİLGİ BANKASI


  Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Genel Tebliğlerin Birleştirilmesi Amacıyla “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” yayınlanmıştır.
   
  Söz konusu Tebliğ Taslağı, öngörülen yenilikler ana başlıkları itibariyle aşağıda yer almaktadır:
   
  1. 2018  veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin 1.1.2020 tarihine kadar (ilgili yılı izleyen 2.nci yılın başından itibaren)  e-Fatura ve e-Defter zorunluluğu getirilmiştir.
  2. e-Fatura uygulamasında bulunan mükelleflerin bavul ticareti kapsamında 1.1.2020  e-Fatura  zorunluluğu getirilmiştir.
  3. Hali hazırda  e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olan mükelleflerin, 1.9.2019  tarihinde e-Arşiv Fatura zorunluluğu getirilmiştir.
  4. e-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayan mükelleflere 1.1.2020  tarihine kadar e-Arşiv Fatura zorunluluğu getirilmiştir.
  5. Aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturaların GİB arşiv Fatura portali üzerinden düzenlenebilecektir.
  6. Eski veya yeni nesil yazarkasalardan e-arşiv fatura düzenlenebilir, artık kasa fişi düzenleme zorunluluğu yok ve bunların  500 TL altında olanlara da isim yazmadan “Nihai  Tüketici” yazmaları yeterli olacaktır. Ayrıca Eski nesil yazarkasaların yeni nesil yazarkasaya çevirme zorunluluğu kaldırılmıştır.
  7. GİB’in riskli bulduğu mükelleflere en az 1 aylık süre vermek suretiyle e-Fatura, e-Defter  ve e-Arşiv Fatura zorunluluğu getirilmiştir.
  8. e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu  uygulamalarına 1/1/2020 tarihinden itibaren zorunluluk getirilmiştir.
  9. Şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı gerçekleştiren mükelleflerin 1.1.2020 tarihine kadar e-Bilet uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.
  10. Sinema işletmelerinin 1.1.2020 tarihine kadar e-Bilet uygulamasına dahil olması, kayıt edilmesi ve GİB’e e-Bilet Raporlarının iletilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
  11. Sigorta Şirketlerinin 1.1.2020 tarihine kadar e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasına zorunlu olarak dahil olmaları gereklidir.
  12. Elektronik defter ve berat dosyalarının özel entegratörlerin  mali mühürleri ya da elektronik imzaları  ile de imzalanabilmesi getirilmiştir.
  13. Elektronik defter ve berat dosyalarının Başkanlıkta veya Başkanlıktan  izin alan saklamacı kuruluşlarda 1.1.2020  tarihinden itibaren ayrıca saklanması zorunluluğu getirilmiştir.

X